eÚrady

Komplexné riešenie rozhodovania o odkázanosti na sociálnu službu

QPC Solutions

Našou prácou a inovatívnymi riešeniami inšpirujeme klientov k zlepšovaniu procesov a rozvoju pracovníkov.

Sústreďujeme sa na splnenie ich podnikateľských cieľov a nielen na dodanie IT aplikácie.