Na schůzce

Audit procesov

Ukážeme vám skutočný stav vašej organizácie z pohľadu: ​

       Proces

       Technológia a IT

       Riadenie

       Pocit

       Vedomosti

Zmeriame mieru ich vzájomného (ne)súladu a zároveň poskytneme aj návrhy ako daný stav zlepšiť.  ​

Auditom získate:​

  • Zvýšenie kapacity procesu bez navýšenia zdrojov​

  • Zníženie pracnosti až o polovicu​

  • Projekty zlepšovania s návratnosťou už do 4 mesiacov​

  • Skrátenie času dodania produktu/služby o viac ako 70%​

  • Mať stav a trvanie úloh plne pod kontrolou​

  • Znížiť chybovosť a rotácie v procese o 90%​

 Používame špeciálnu metodiku, ktorá nám umožňuje extrémne skrátenie dĺžky trvania auditu na 2-3 dni. ​