top of page

Projekty zvyšovania efektivity práce
a automatizácia procesov

Cena

1299 Eur bez DPH

Trvanie

64 hodín

O kurze

Ciele rozvojového programu:
Získať komplexné zručnosti pre zvyšovanie efektivity procesov v rôznych
spoločnostiach:  o Identifikácia plytvaní v administratívnych procesoch
o identifikácia neproduktívnych činností
o meranie skutočnej potrebnej kapacity  Minimalizácia plytvaní a zvýšenie efektivity práce
o zmena a redizajn procesov
o automatizácia procesov pomocou balíka Microsoft 365  o Zavedenie zmien do praxe  o Vyhodnocovanie výsledkov zmien  o Agilné projektové riadenie v zlepšovacích projektoch a cyklus zlepšovania
DMAIC
Cieľová skupina:
Pracovníci zodpovední za efektivitu procesov. Ich úlohou bude samostatne
vykonávať zlepšenia agilnou projektovou metodikou v kombinácii s cyklom
zlepšovania DMAIC.

Lektor

Miroslav Talian

Miroslav Talian

Spoluzakladateľ QPC pôsobí na pozícii “Process and software development manager”. Je zodpovedný za projekty zlepšovania procesov a ich zavedenie do praxe vrátane IT podpory. Špecializuje sa na zlepšovanie administratívnych procesov. Má veľké množstvo skúseností z bankového sektora. Miro realizoval a riadil veľké projekty zvyšovania efektivity pre klientov ako Tatra banka, ČSOB, SHP group, Slovnaft.
V QPC sa podieľal na projekte ktorý získal ocenenie Microsoft Awards 2019 a zvíťazil v roku 2021.

Termín:

6.,8. a 13.4.2022 a 5.,11.,16.,19.,24.,5.2022

bottom of page