Revolučné riešenie prinášajúce vysokú efektivitu v administratívnych  a riadiacich činnostiach škôlky

Krátky príbeh na začiatok

Kde bolo tam bolo, bola pani riaditeľka s cieľom dať deťom a rodičom niečo výnimočné... Ako plynul čas, spokojných detí a rodičov pribúdalo, dôsledkom čoho bolo stále viac administratívnych činností a menej času na deti... Jedného dňa pani riaditeľka dokonca zistila, že už vôbec nemá čas na deti, ale stále dookola rieši:

 • Objednávku stravy

 • Odhlásenie chorých detí (množstvo sms a telefonátov)

 • Vypisovanie zmlúv s novými klientami

 • Výšku poplatku za dieťa za predchádzajúci mesiac a jeho vysvetľovanie

 • Podklady k mzdám pracovníkov. Kto koľko bol v práci a či skutočne odpracoval celý úväzok

 • Párovanie platieb

 • .......

Pani riaditeľka zrazu stála pred ťažkým rozhodnutím, najme si administratívnu silu alebo novú vychovávateľku namiesto seba. Ani na jedno však nemé financie...

Riešenie od QPC prináša

 • Prehľadná a rýchla správa zmlúv

 • Prehľad o dochádzke detí aj pracovníkov

 • Užitočné informácie hneď (reporting)

 • Automatické objednávanie stravy

 • Fakturácia služieb bez chýb

 • Párovanie platieb šetrí čas

 • Aktívna komunikácia s rodičmi

 • Plánovanie aktivít

 • "FLEXI konto" pružná pracovná doba

Z čoho plynú benefity v podobe:

 • Úspory pracovného času potrebného na administratívnu agendu (niekoľko dní mesačne)

 • Výrazne lepšie riadenie časového fondu zamestnancov

 • Úspory nákladov na stravu/potraviny

 • Marketingová výhoda voči konkurencii

 • Skrátenie času fakturácie – podklady pripravené v 1. dni nasledujúceho mesiaca

 • Prehľad o stave platieb

 • Zlepšené vzťahy s rodičmi. Nulová chybovosť. Minimalizácia reklamácií od rodičov na vyúčtovanie

 • Možná väčšia variabilita ponúkaných služieb

Ukážky z aplikácie

Prihlasovanie nových detí do škôlky

"Zmluva o návšteve zariadenia" sa vyplní v počítači alebo mobile

Odhlasovanie detí zo škôlky z rôznych príčin

Na odhlásenie dieťaťa a jeho stravy stačí mobil. Evidencia je plne automatická

Objednávanie stravy alebo nákup potravín

Na základe odhlásení systém automaticky vygeneruje objednávkový email s potrebným počtom porcií

Spracovanie poplatkov za školné a stravu

Systém automaticky generuje faktúru (platobný rozkaz) za službu a môže ho aj priamo odoslať emailom klientovi

Fakturačný modul

Poplatky sa tvoria a odosielajú automaticky alebo v prípade potreby manuálne po klientoch.

Systém umožňuje aj manuálnu kontrolul a opravu dát

Vedenie dochádzkovej agendy zamestnancov

Každý zamestnanec má pridelený PIN kód, pomocou ktorého sa pri príchode na pracovisko prihlási a pri odchode sa odhlasuje. Systém automaticky porovná skutočný pracovný čas s plánom podľa pracovnej zmluvy a informuje riadiaceho pracovníka o čerpaní fondu pracovnej doby. 

Môže byť zavedený systém "FLEXI konta" - ak už v škôlke nie je žiadne dieťa, pracovník môže po splnení povinností odísť a systém automaticky zapíše skrátený čas za daný deň a na základe dohody umožní tento čas vyčerpať v iný deň, keď je potreba:

 • Dovolenka, OČR alebo choroba kolegyne,

 • Špeciálna akcia, keď je potrebný vyšší počet personálu,

 • Rozvoj a vzdelávanie sa,

 • Tvorba plánov, atď...

Oznamy pre rodičov

Systém umožňuje odoslať oznam alebo dôležitú informáciu rodičom cez mobilnú aplikáciu alebo emailom.

Užívateľsky jednoduché prostredie

Aplikácia je jednoduchá , intuitívna a funkčná. Nahradí Excel, Word a podobné programy používané na administráciu a riadenie škôlky

Cenník

 

Cenník

Základná verzia

Evidencia dochádzky a objednávka stravy zamestnancom škôlky Zamestnanec

Dieťa

Automatická fakturácia a zaslanie faktúry na základe dochádzky dieťaťa Oznamy rodičom cez automatizovaný email

Mzdové podklady zamestnancov

39 EUR/

mesiac s DPH

Balík „Mobilná aplikácia“

Odhlasovanie detí a obedov cez mobilnú aplikáciu rodičmi

Oznamy cez mobilnú aplikáciu

Správa knižnice a učebných pomôcok

39 EUR/

mesiac s DPH

Zvýhodnená cena

pri objednaní oboch modulov do 31.7.2017

69 EUR/

mesiac s DPH

Cena za elektronickú zmluvu o návšteve zariadenia

Elektronický interaktívny formulár pre uzavretie zmluvy s klientom. Zmluva vytvorená právnikom a jej aktualizácia na základe legislatívy

39 EUR

jednorazová platba

Zľava pri ročnej platbe

+1 mesiac zdarma

Cena obsahuje:

 • Neobmedzený počet prístupov

 • Video návod

 • Udržiavanie platformy

 

Naviac si môžete objednať:

 • Úpravy na mieru

 • Školenie

 • Servis a správa klientskych dát (reporty, prenos dát z pôvodného systému)