FACILITY MANAGEMENT

Klientovi vždy nablízku

Aplikácia ponúka:
  • Okamžité zadanie požiadavky klientom

  • Priloženie foto dokumentácie

  • Automatický výpočet nákladov na opravu 

  • Automatické a rýchle generovanie a správa faktúr

  • Manažment skladového hospodárstva

  • Systémové plánovanie a kontrola

  • Dochádzkový modul pre zamestnancov

  • Intranet

  • Mobilná aplikácia

  • Vysoká flexibilita riešenia