Konzulting

Prinášame služby konzultingu do vašej firmy. Či už potrebujete podporu pri zavádzaní procesného riadenia alebo pri nasadzovaní ERP systémov, sme tu pre vás. Roky skúseností v rôznych sektoroch hospodárstva vám zaručia profesionalitu a vysokú kvalitu.

Optimalizácia procesov a konzulting pri zavádzaní ERP systémov

Zavádzanie procesného riadenia

Zavádzanie riadenia procesov metódou "End To End"

Zavádzanie riadenia procesov metodikou Lean Six Sigma 

Analýza súčasného stavu procesu a definovanie priestoru pre zlepšenie (valcovny)