Riadenie kapacity ľudí dňa 23.3.2020 v Bratislave

brainstorming

CIELE TRÉNINGU:

 • Rast efektivity práce

 • Zvýšenie kapacity procesu bez

   navýšenia zdrojov

 • Riadenie a meranie výkonnosti ľudí

 

WORKSHOP JE URČENÝ PRE:

 • Majiteľov a manažment

 • Vedúcich pracovníkov oddelení

 • Pracovníkov zodpovedných za zvyšovanie efektivity práce

   a riadenie kapacity

 • Tímy s cieľom nárastu množstva
   vykonanej práce

 

Dôvod prečo sa zúčastniť tréningu:

Naučíme ako zvýšiť výkon a kapacitu procesu odstránením najväčších zlodejov času, 8 druhov plytvaní

Nastavíme postupnosť krokov v prípadoch pri rôznom vyťažení (30%,50%,70% a viac)

Ukážeme kedy je čas na prijatie/prepúšťanie ľudí sledovaním a meraním výkonu jednotlivca a tímu

Ukážeme rozdiely medzi meraním vo výrobe a v administratíve

Spoločne s Vami a Vašimi ľuďmi  vypracujeme podklady k rozhodovaniu o prijatí/prepúšťaní

Na konci tréningu nastavíme model riadenia kapacít, tak aby ste s menším počtom ľudí vykonali viac práce

Do rozhodovania sú zapojení všetci zamestnanci, ktorých sa dané riešenie dotýka

Oddýchnete si od rutiny bežného pracovného dňa a spoznáte ľudí, ktorí riešia podobné situácie

Referencie

Zuzana Švorecová

Head of internal control & compliance officer

Peter Marton

CopyTrading.Pro founder & Investor on financial markets

Soňa Ondrejková

Biznis mentorka malých a stredných firiem

Rozhýb Biznis

Zuzana Záhradníková

Kariérová poradkyňa, expertka na kľúčové talenty vo firmách, lektorka, mentorka a motivačná spíkerka

Skvelé veľmi interaktívne školenie, ktoré na praktickej hre ukáže ako sa dajú zlepšiť procesy. Určite odporúčam aj ako teambuilding pre managment team.

V korporátnej praxi sa bežne manažér nezaoberá “svojimi” procesmi z nadhľadu a nevidí možnosti na zlepšenie, preto je dobré zažiť takéto simulačné školenie a pocítiť na vlastnej koži, aký posun sa dá pomerne jednoducho dosiahnuť. Dnes, pri rozbiehaní vlastného biznisu je dobré mať toto za sebou a stavať firmu aj po procesnej stránke dobre, aby pri raste nezakopávala o nefunkčné procesy.

Pojem "efektivita" či "optimalizácia procesov" sú niekedy vnímané negatívne. Na tomto školení je možné porozumieť tomu, prečo je dôležité venovať týmto témam čas. A tiež aké sú následky toho, keď to robíme bezhlavo.

Na vlastnej koži si môžete zažiť, ako sa dá neefektívne pracovať a “nekomunikovať” vo firme. Na záver tréningu budete zaskočení, ako sa všetky pracovne úlohy dajú zvládnuť ľahko, s časovou úsporou, veľmi systematicky a flexibilne. Doporučujem ...

V MOL Group udelili naším riešeniam cenu "Golden Barrel". 

Najlepší investičný projekt roka 2016