Ciele programu

 • Zážitkovou formou ukázať základné princípy zlepšovania a riadenia procesov v službách metodikou Lean Six Sigma.

 • Na vlastnej skúsenosti zažiť silu komplexného riešenia, ktoré využíva synergiu nástrojov Lean Six Sigma, Organizačný design a IT.

 • Získať motiváciu a nadšenie pre realizáciu zlepšovania vo svojej organizácii

 • Poraziť prevádzkovú slepotu a nájsť množstvo nápadov na zlepšenie svojich procesov

 • Pochopenie vzťahu medzi „Biznis procesmi“ a IT.

Obsah tréningového programu

 • Zážitkovou formou ukázať základné princípy zlepšovania a riadenia procesov v službách metodikou Lean Six Sigma.

 • Na vlastnej skúsenosti zažiť silu komplexného riešenia, ktoré využíva synergiu nástrojov Lean Six Sigma, Organizačný design a IT.

 • Získať motiváciu a nadšenie pre realizáciu zlepšovania vo svojej organizácii

 • Poraziť prevádzkovú slepotu a nájsť množstvo nápadov na zlepšenie svojich procesov

 • Pochopenie vzťahu medzi „Biznis procesmi“ a IT.

Forma tréningu

Jedinečná forma, ktorá kombinuje teoretické vedomosti so zážitkom a využíva „Aha efekt“ na prenesenie získaných vedomostí do praxe. Účastníci počas tréningu absolvujú rôzne aktivity:

 • Teoretické prednášky

 • Diskusie a workshopy na tému zlepšovanie procesov

 • Simuláciu zlepšovania „skutočného“ procesu

 • Workshopy na tému IT riešenia a ich podpora „Business procesov“

 • Tvorba vlastného IT riešenia