Optimalizácia procesov

Realizujeme projekty prinášajúce skutočnú zmenu do organizácie. Výstupom je zmenený proces a jeho KPI vrátane návykov pracovníkov. Nielen „analýza s odporučeniami“.