Ciele programu

  • Sme tu pre vás a vašu firmu ako konzultanti od úplného začiatku až po konečné zavedenie ERP systému

  • Zmapujeme aktuálny stav vo firme

  • Popíšeme "to-be" procesu

  • Identifikujeme bezpečnosť prevádzkových údajov 

  • Špecifikujeme požiadavky na jednotlivé oblasti a oddelenia

  • Vytvoríme online pohľady do procesov a databáz

  • Nastavíme reporting