Poradenská firma A:

Mesačný obrat 17 000 eur

Štruktúra zamestnancov:

 • Majiteľ a zároveň senior konzultant 1X

 • Senior konzultant 2x - 

 • Junior konzultant 2x

 • Asistentka 1x

Hodinová sadzba voči klientovi:

 • Senior konzultant 120eur​

 • Junior konzultant 80eur

Poradenská firma B

Mesačný obrat 22 000 eur

Štruktúra zamestnancov:

 • Majiteľ a zároveň senior konzultant 1x

 • Senior konzultant 1x 

 • Junior konzultant 1x

 • Asistentka 1x

Hodinová sadzba voči klientovi:

 • Senior konzultant 80eur​

 • Junior konzultant 60eur

Ďalšie kľúčové info:

 • porovnateľný typ poradenstva a klienti 

 • rovnaké geografické pole pôsobnosti

 • v oboch firmách sú ľudia plne vyťažení

 • platy zamestnancov porovnateľné - obe si robia pravidelný prieskum trhu

​Najväčšie rozdiely:

 • organizácia práce a nastavenie procesov

 • softvérová podpora

 • spôsob fakturácie

 • zavedené meranie a vyhodnocovanie efektivity práce

 • proces neustále zlepšovania na základe získaných dát (interné aj externé dáta)

 

Ako získať dáta pre porovnanie? 

"Best practice"​ procesu môžete získať nielen u priamej konkurencie ale aj v organizáciách mimo vášho odvetvia. Klientov preto navzájom prepájame, umožňujeme im získať inšpiráciu pre ďalší rozvoj a hlavne jednotlivé nástroje a riešenia pomáhame transformovať do ich firmy.

V QPC máme viac ako 15 ročné skúsenosti zo zlepšovaním procesov v rôznych odvetviach priemyslu. 

 • Výroba a automobilový priemysel

 • Bankovníctvo a financie

 • Obchod 

 • Služby