Minimálne riziko pre klienta:

  • Princíp "Succes Fee" - väčšinu našej odmeny klient vypláca na základe dosiahnutých výsledkov projektu

  • Agilný prístup - projekt je rozdelený na malé celky - sprinty, ktorých prínos je merateľný. Cena jedného sprintu spravidla nepresahuje 3 000eur.

  • Vždy riešime len jeden sprint a klienta tak nezaväzujeme k veľkým a drahým riešeniam. Prípadné ukončenie projektu je pre neho veľmi jednoduché

 

Dlhoročná kumulácia know how a skúsenosti v rôznych odvetviach

  • Financie a poisťovníctvo

  • Automobilový priemysel 

  • Výroba

  • Telekomunikácie a IT 

  • Obchod

  • Služby 

 

Jedinečná metodika QPC kombinujúca Lean Six Sigma, Agile,  IT riešenia a Change management. Naše projekty získali niekoľko medzinárodných ocenení.