Mnoho majiteľov a manažérov rieši dilemu s Home Office. Ponechať ľudí doma alebo tlačiť na ich návrat do kancelárií. Kľúčovým faktorom pre toto rozhodnutie je výkon, ktorý je výrazne ovplyvnený úrovňou kooperačných nástrojov. 

Microsoft 365 ponúka:

 • Online komunikáciu a mítingy - Teams

 • Efektívnu tvorbu zápisov z porád a ich distribúciu - OneNote

 • Bezpečné úložisko dát a dokumentov o kapacite 1TB - OneDrive

 • Úpravy dokumentov viacerými užívateľmi naraz - Excel, Word, Powerpoint  

 • Možnosť automatizácie opakovaných procesov - Power Automate

Pre klientov zabezpečujeme kompletnú implementáciu Microsoft Office 365​

 • Výber a nákup vhodných licencií na základe potreby

 • Nastavenie platformy a inštaláciu produktov u jednotlivých užívateľov

 • Zaškolenie 

 • Automatizáciu procesov pomocou Power Automate

 • Tvorbu mobilných aplikácii

 • Servis a telefonickú podporu

 

Pre ešte výraznejšie zvýšenie výkonu a minimalizáciu plytvaní sme  vytvorili aplikáciu prinášajúcu:

 • Jednoduchú tvorbu a distribúciu úloh medzi pracovníkmi, vrátane mobilnej aplikácie a hlasového zadávania úloh

 • Upozornenie na blížiaci sa termín

 • Prehľadnosť úloh a ich zobrazenie podľa stavu (nová, rozpracovaná, prerušená, vrátená)

 • Manažérovi zobrazí priority, ktorým má venovať svoj čas

  • úlohy po termíne​ vrátane ich priority

  • úlohy, ktoré s veľkou pravdepodobnosťou nebudú ukončené včas

 • Vyhodnotenie skutočného výkonu na základe porovnania času trvania a zadanej pracovnej normy​. Vstup pre systém výkonostného odmeňovania

 • Zaznamená skutočný čas práce a zobrazí využitie časového fondu zamestnanca. Ten môže byť vstupom do procesu tvorby mzdy.

 

 

Nie je dôležité či ľudia pracujú z domu alebo sedia v kancelárii, ale ako sú riadení!

 

 •  

MS365.png