PRODUKTY A SLUŽBY

Naša spoločnosť poskytuje komplexné služby v oblastiach optimalizácie procesov.

Pripravujeme riešenia šité priamo na klientove potreby. Roky skúseností v oblasti procesného riadenia spájame so znalosťami programovania, čím vieme klientom zabezpečiť kompletné riešenie od počiatočnej analýzy až po finálne dodanie IT riešenia.

Realizujeme rôzne druhy školení a koučingov v oblastiach procesného riadenia a programovania. Tiež pôsobíme ako konzultanti v rôznych oblastiach nastavenia stratégie organizácie s prepojením na ďalšie aspekty.

Produkty
Segmenty
  • IT

  • Banky a finančný sektor

  • Výrobné prostredie

  • Letecká doprava

  • Občianske združenia

  • Štátna správa

  • Energy

  • Resources & Infrastructure

Realizujeme projekty prinášajúce skutočnú zmenu do organizácie. Výstupom je zmenený proces a jeho KPI vrátane návykov pracovníkov. Nielen „analýza s odporučeniami“.​

V prípade, že už máte za sebou analýzu procesu a vytvorili ste biznis špecifikáciu, my pre vás vytvoríme profesionálnu softvérovú aplikáciu. Prinášame softwarové riešenia pre zlepšenie procesu s využitím nástrojov Lean Six Sigma.

V dnešnej dobe sa väčšina činností deje v elektronickej podobe, preto naše školenia kombinujú vedomosti v oblasti riadenia a zlepšovania procesov s počítačovými znalosťami. Absolventi sú po školení schopní vytvárať si profesionálnu IT podporu k aktivitám pre riadenie a zlepšovanie procesov.

Prinášame služby konzultingu do vašej firmy. Či už potrebujete podporu pri zavádzaní procesného riadenia alebo pri nasadzovaní ERP systémov, sme tu pre vás. Roky skúseností v rôznych sektoroch vám zaručia profesionalitu a vysokú kvalitu.