PLYTVANIA

Hľadanie - Chyby - Hromadenie práce - Vykonávanie zbytočných činností - Prestoje

- Plytvanie intelektom - Získavanie súhlasu - Transport dokumentov

SÚ SPÔSOBENÉ NESÚLADOM

6 ELEMENTOV

STRATÉGIA
ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA
IT NÁSTROJE
PROCESY
ĽUDSKÉ ZDROJE
ODMEŇOVANIE

Jay R. Galbraight vo svojom "5STAR MODEL" popísal 5 základných elementov vplývajúcich na efektivitu organizácie. Tú ovplyvňuje nielen ich úroveň ale aj vzájomný nesúlad. Pre vyššiu presnosť sme doplnili element IT NÁSTROJE.

 

QPC klientom prináša:

 • meranie úrovne nesúladu a strát s tým spojených

 • identifikáciu možnosti zlepšenia pomocou industriálnych BENCHMARKOV

 • návrh a realizáciu komplexných projektov znižovania nákladov a zvyšovania efektivity

 • zlepšenie zážitku klienta so služby (CUSTOMER EXPERIENCE)