Obsah školenia

Modul I. - Základná teória procesného riadenia a Lean Six Sigma vo finančnej inštitúcii 

Rozsah: 5 dní (35 hodín) 


a. Hlas zákazníka a orientácia na klienta – ako ju použiť pri zlepšovaní procesov (ako použiť naučené nástroje           LSS v prospech klienta)
b. Čo je to služba klientovi- aký je rozdiel medzi poskytovaním služby, spracovávaním požiadaviek a „naplnením       časového pracovného fondu“ – kedy je vlastne klient spokojný
c. KPI – základné parametre riadenia procesov
d. Základy štatistických metód riadenie procesov
e. Čo je to SLA, kvalita (firemná definícia) a iné veličiny - kedy je spokojný klient a kedy interný zamestnanec -           prečo to tak je?
f. Čo je to LEAN- ako vidieť plytvania („waste“) okolo seba a vo svojej práci
g. Mapovanie hodnotových tokov
h. DMAIC Zmena ako základ


 

Modul II. - Nástroje a vedomosti potrebne pre skutočnú implementáciu zmeny vo finančnej inštitúcii

Rozsah: 6 dní (42 hodín)


i. Čo je firemné bankovníctvo- zobrazené ako súbor procesov a služieb
j. Change management, organizačný design a ako ho použiť v zmenách procesov
k. Kedy zmeny fungujú a kedy nie - uzavretá a otvorená regulačná slučka
l. Ako to teda urobím ?- postupnosť krokov a praktický príklad- kombinácia DMAIC, change managementu,                organizačného designu a regulačných slučiek
m. Koho potrebujem na realizáciu zmien – len návrh nestačí - v službách bez IT stránky nie je možné realizovať          zmeny – SharePoint a InfoPath


Modul III. - Motivačné systémy v procesnom riadení

Rozsah: 2 dni (14 hodín)


n. Za čo ma to platia ? - Ako tvoriť motivačné schémy tak, že aj bez priameho alebo výrazného dopadu na výplaty     výkonných ľudí a manažérov budú prinášať výsledky