MODERNÁ MATERSKÁ ŠKOLA

Softvér, ktorý šetrí Váš čas od prvého dňa používania

Výnimočnosť tohto riešenia v každodennej práci:
  • Riešenie vychádza z praxe

  • Jednoduchosť, prehľadnosť a spoľahlivosť riešenia

  • Výrazná úspora času a financií už od prvého dňa používania  

  • Automatické objednávanie stravy

  • Bezchybná a rýchla fakturácia

  • Systémové plánovanie a kontrola

  • Efektívne plánovanie časového fondu zamestnancov

  • Samozrejmosťou je aj mobilná aplikácia pre rodičov

  • Okamžitá návratnosť

  • Vysoká flexibilita riešenia