Softvérové riešenia

V prípade, že už máte za sebou analýzu procesu a vytvorili ste biznis špecifikáciu, my pre vás vytvoríme profesionálnu softvérovú aplikáciu. Prinášame softwarové riešenia pre zlepšenie procesu s využitím nástrojov Lean Six Sigma.