KOMPLEXNÉ RIEŠENIE

ROZHODOVANIA O ODKÁZANOSTI NA SOCIÁLNU SLUŽBU

Do života obce prinášame:
  • Výrazné skrátenie času potrebného na vybavenie žiadosti o službu

  • Jednoduchosť, prehľadnosť a spoľahlivosť riešenia

  • Intuitívne ovládanie

  • Prevedenie zamestnanca celým procesom, bez potreby predchádzajúcich znalostí

  • Automatický výpočet odkázanosti na službu

  • Automatické generovanie potrebných dokumentov

  • Dokumenty a postupy vždy v súlade s platnou legislatívou

  • Jednoduché podanie elektronickej žiadosti pre občana

  • Okamžitá návratnosť