Ciele školenia

Poznáte tieto situácie ?

 • Kolegovia mi stále posielajú emaily s nevyplnenými povinnými údajmi a ja im stále volám

 • Chcel by zdieľať súbory ale na náš sieťový adresár ľudia nemajú prístup a vybavenie trvá týždeň

 • Chcem vytvoriť web stránku nášho tímu kde obmedzím prístupové práva na náš tím na zápis a viem prizvať s riadenými právami

 • Ako vytvoriť notifikáciu pre používateľa, keď sa zmení nejaký súbor alebo stránka

 • Je potrebné nahradiť evidenciu v Exceli tak, že viac ľudí môže písať záznamy, každý záznam má svoje pravidlá (ak vyberiem možnosť 1, objaví sa iný podzoznam ako ak vyberiem možnosť 2), povinné polia pre rôznych ľudí a logy kedy kto čo zapísal

 • Chcem vytvoriť formulár, kde načítavam dáta ktoré má v správe iný tím alebo oddelenie

 • Je potrebné riešenie, kde v úložisku súborov každý súbor má iné prístupy

 • Proces vyžaduje posielať v mojom procese rôzne notifikácie v rôznych situáciách rôznym skupinám ľudí

 • Strata času ručným vytváraním reportu. Automatický export údajov do Excelu je príliš drahý a IT mi ho sľúbilo o 4 mesiace

 • Chcem ľahko vedieť nájsť články, súbory, údaje bez toho, aby som sa musel pýtať alebo čakať na kolegu

 • Chcem konečne upratať úložisko dokumentov nášho tímu

Chcete vedieť riešiť uvedené situácie bez programovania a IT ?

Obsah školenia

1. deň:

 1. Čo je SharePoint a čo je InfoPath

 2. Vytvorenie prostredia v SharePointe a nastavenie práv

 • Aké sú možnosti práv v SharePointe

 • Ako viem vytvoriť individuálnu úroveň práv

 • Užívatelia a skupiny užívateľov3. Stavba procesného formuláru

Vytvorenie rôznych druhov polí - textové, numerické, výber, výber viacerých položiek

 • Overenia údajov napr. číslo musí mať 6 miest alebo tzv. “rules”

 • Spôsob publikovania formuláru na SharePoint prostredie

2. deň:

 1. Výber zo zoznamu externých údajov, kaskádovitý výber (podľa výberu prvej hodnoty sa zobrazia príslušné údaje druhého výberu)

 • Dátové prepojenia

 • Dátové prepojenia na SharePoint listy

 • Možnosti iných dátových prepojení

  1. Práva na úrovni formulárov

  2. Logy - zapisovanie časov a iných logov

  3. Aké dáta chcem exportovať do sharepointu aby ich užívatelia videli

  4. Prílohy vo formulári

 

 

3. deň:

 1. Ako rôznym ľudom zobraziť tie isté dáta rôznym spôsobom – „SharePoint views“

 2. Ako pospájať rôzne views na 1 web stránku – „web part pages“

 3. Notifikácie

 • Jednoduché - list alerts (upozornenia)

 • Prispôsobené – SharePoint designer workflows

 

 

4. deň:

 • Vizuál- ako vytvoriť krajšie stránky ako ponúka štandardné SharePoint rozhranie

 • Ako prispôsobiť navigáciu

 • Rôzne položky vidia rôzne skupiny užívateľov

 • Horizontálna a vertikálna navigácia