Zvýšenie efektivity zamestnancov

Máte nedostatok kvalifikovaných pracovníkov?

Účinné riešenie je zvýšenie efektivity práce súčasných zamestnancov.

Redukujeme činnosti, ktoré bránia zamestnancom vykonávať prácu ktorá má skutočnú hodnotu pre klienta.

Činnosti znižujúce efektivitu práce:

 

 • hľadanie

 • chybovosť

 • čakanie a prestoje

 • zbytočné spracovanie

 • odovzdávanie si práce

 • presun dokumentov a informácii

 

KEDY MÔŽEME ZAČAŤ U VÁS?

 • nadbytočné schvaľovanie a podpisovanie

 • odovzdávanie si práce

 • hromadenie neukončenej práce

 • zbytočné činnosti nevyžadujúce zadanie

 • nadbytočné reportovanie

Rezervujte si konzultáciu:

Správa bola odoslaná