Viac ako 30% nášho pracovného času nám ukradne 8 druhov plytvania:

Chyby v dokumentoch - výstupy práce, na ktorých sa nedá pokračovať, pretože obsahujú chyby, alebo chýbajú údaje

Transport dokumentov Posielanie si informácií a podkladov emailom, namiesto ich vytvárania na mieste, kde k nim majú prístup určení pracovníci

Robenie zbytočnej a nepožadovanej práce - Vytváranie dokumentov, reportov, podkladov, ktoré nemali, alebo už nemajú klienta. Či už nterného alebo externého.

Čakanie na ďalší procesný krok Nemôžnosť pokračovať v práci, pretože nie sú k dispozícii všetky potrebné podklady alebo informácie.

Proces získavania súhlasu Zbytočné alebo zdĺhavé schvaľovanie. V procese je z histórie alebo kvôli zle rozdeleným kompetenciám

Hľadanie a triedenie Hľadanie dokumentov informácií, zodpovedných, kompetentných, vykonávajúcich, ...

Vykonávanie práce v inom poradí ako bolo zadanie klienta Neposúvanie práce ďalej smerom k výstupu kvôli prestojom. Preskakovanie medzi úlohami

Plytvanie intelektom - Špecialisti robia jednoduché činnosti, ktoré nevyžadujú ich špeciálne vedomosti.

Dôslednou minimalizáciou plytvaní získate nielen kapacitu, ale aj znížite množstvo vedomostí, ktoré vaši zamestnanci potrebujú na výkon svojej práce: Získate tak:

  • Kratší čas na zaučenie a zapracovanie nového pracovníka

  • Nižšie nároky na IT podporu

  • Lepší prehľad o aktuálnom stave na oddelení

  • Zníženie množstva potrebných mítingov

  • Minimalizácia stresu na pracovisku

 

Ak máte záujem dozvedieť sa viac, navštívte zážitkový tréning "EFEKTÍVNE PROCESY V PRAXI"alebo nás kontaktujte.